* Chakra healing


Raakt een energiestroom in je lichaam geblokkeerd ?
 Dan is er kans op disharmonie, een lichaam of geest dat uit balans raakt en
zijn er mogelijk energiestromen geblokkeerd.
Door disharmonie en blokkades in je energieveld wordt uiteindelijk je lichaam ziek .
Ziekte openbaart zich veelal eerst op het energetische vlak ,
 lang voordat dit merkbaar is op het lichamelijke vlak.
Via de ruggengraat staan alle chakra’s met elkaar in verbinding.
 De ruggengraat is op deze manier een kanaal waarlangs onze levensenergie zich beweegt. 
Als één van de chakra’s gebrekkig functioneert, dan heeft dat ook zijn weerslag op de andere chakra’s,
 want de energie kan dan niet vrijelijk door alle energiecentra stromen.
Ieder chakra correspondeert met een bepaalde kleur en is verbonden met één van de zeven lagen van het aura. Ieder chakra vibreert met een bepaalde frequentie, afhankelijk van zijn lokatie.
Door te werken op de chakra’s kan de werking vaak verbeterd worden.

1e chakra: Ik Ben                   aardemoeder
2e chakra: Ik Voel                  geliefde
3e chakra: Ik Wil                    held
4e chakra: Ik Verbind              heler
5e chakra: Ik zeg                   kunstenaar 
6e chakra: Ik Zie                    ziener
7e chakra: Ik Weet                meester